ZMIANA REGULAMINU I UMOWY Z DNIA 01.12.2016

Informujemy Państwa, że z dniem 01.01.2017 roku wejdzie w życie nowy wzorzec umowy. Zmiany te wynikają z dostosowania wzorów naszych dokumentów do przepisów prawa, a także dotyczą nowo wprowadzonych usług. Zmiany będą dotyczyć Abonentów, którzy będą zawierać umowy według nowego wzorca po 01.01.2017 roku.

Najnowsze artykuły